CENTRE PEDAGÓGIC

Verónica
Ríos

Serveis

TRASTORNS ESPECÍFICS DE L’APRENENTATGE

  • Trastorn de la lectura (dislèxia)
  • Trastorn de l’escriptura (disgrafia i disortografia)
  • Trastorn del càlcul (discalculia)

PROBLEMES SOCIALS I EMOCIONALS

  • Hiperactivitat – dèficit d’atenció – control d'impulsos – gestió emocional
  • Autocontrol – hàbits – rutines
  • Problemes de conducta infantil (temperament, negativisme, desobediència)

TÈCNIQUES INDIVIDUALITZADES

  • Tècniques d’estudi individualitzades (resums, esquemes, mapes conceptuals)
  • Estimulació a la lectura.
  • Tècniques de relaxació.

Orientem infants i adolescents amb un tracte personalitzat.

Treballem a nivell mental i emocional